Lid of donateur


MVT is een vereniging van modelbouwers in de ruimste zin van het woord. De modellen die door de leden individueel worden gebouwd variëren per model. De meest gangbare modellen zijn locomotieven, stoom en elektrisch, stoomtractoren, stationaire machines, hete lucht motoren en wat er verder nog te bouwen is.

 

Per kalenderjaar worden er ± 24 clubochtenden en ± 12 rijdagen gepland.

 

De club heeft op haar terrein een treintafel met 47 meter rails spoor 1 en IIm (LGB). Verder is er een spoorbaan op palen "de hoge baan" deze is +/- 180 meter lang en heeft een spoorbreedte van 89mm (3,5") en 127mm (5").

Buiten ons terrein hebben wij een grondbaan van +/- 450 meter lang met 2 spoorbreedtes namelijk 127mm (5") en 184mm (7,25"). Op het terrein bevindt zich ook een vaarbassin.

Elk lid van de vereniging betaald een jaarlijkse contributie die vanaf 18 jaar en ouder betaald u € 80.


Wordt u lid na 1 januari dan betaald u voor het hele jaar contributie, wordt u lid na 1 juli dan betaald u de helft van de normale contributie.


Heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u ten alle tijden terecht bij de secretaris.


Met het invullen van onderstaande vragen geeft u aan dat u lid wil worden van MVT.


Nadat u de contributie, die voor u van toepassing is, hebt overgemaakt op rekening NL73 RBRB 0938 9168 15 te Enschede name van Modelbouw Vereniging Twente wordt u als lid ingeschreven.

 

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven dan kan u langskomen op een rijdagen of clubochtend maar u kunt zich ook online inschrijven met het