Contact


Voorzitter

Andre Kleinhout

Mobiel. 06 27359698

e-mail: voorzitter@mvtwente.nl

Secretariaat

Jaap Ameling

Tel. 053 4776607

e-mail: info@mvtwente.nl

Penningmeester

Arend Jan Bosma

Mobiel: 06 44452942

e-mail: penningmeester@mvtwente.nl


De vereniging draagt de naam: Modelbouw Vereniging Twente ( MVT ) heeft volledige rechtsbevoegdheid,

en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr:  40074605 en gevestigd te Enschede.


De MVT is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers ( NVM ) en bij de Stoomgroep Holland.


Website: www.mvtwente.nl

 

Facebook: www.facebook.com/ModelbouwVerenigingTwente

 

YouTube: www.youtube.com/mvtwente52a


Banknummer: NL73 RBRB 0938 9168 15 te Enschede t.n.v. Modelbouw Vereniging Twente