Het Bestuur


Voorzitter

Andre Kleinhout

e-mail formulier

Mobiel. 06 27359698

Secretariaat

Jaap Ameling

e-mail formulier

Mobiel: 06 13047665

Penningmeester

Arend Jan Bosma

e-mail formulier

Mobiel: 06 44452942


De vereniging draagt de naam: Modelbouw Vereniging Twente ( MVT ) heeft volledige rechtsbevoegdheid,

en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr:  40074605 en gevestigd te Enschede.

 

De MVT is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers ( NVM ) en bij de Stoomgroep Holland.

 

Website: www.mvtwente.nl

 

Facebook: www.facebook.com/ModelbouwVerenigingTwente

 

YouTube: www.youtube.com/mvtwente52a

 

Banknummer: NL73 RBRB 0938 9168 15 te Enschede t.n.v. Modelbouw Vereniging Twente