Lezingen / Workshops


2019. Lezing over achterhoek stoomtram door Arend.


2018. Workshop autocad door Jaap


2018. Lezing over stoom ketel en trein door Edy.